Účinkující:

Záskok pro Sissy
Císařovna Alžbeta (zvaná též Sissy): Slávka Rýdlová
Kateřina Schrattová: Stáňa Němcová
Mikuláš Kiss von Ittebe: Radek Matoušek
Intendant Hradního divadla: Jiří Škoda
Komorná: Jana Šimůnková nebo Lída Horáčková

Jeden den Velkokněžny
Velkokněžna Kateřina Alexejevna: Martina Konvalinková
Velkokníže Petr: Ladislav Musil
Šuvalov: Jiří Škoda
Stambke: Miloš Kulhan nebo Radek Matoušek
Poniatowski: Roman Mondschein
Naryškin: Jirí Hřebíček
Čokogolov: Petr Konvalinka
Marusja: Lída Horáčková nebo Jana Šimůnková

nápověda: Lída Horáčková, Zdena Fuksová
světla, zvuk: Radim Kulhan

dramatizace, kostýmy, scéna, režie: Josef Pšenička

Už v samém počátku jsme se domluvili, že náš spolek nebude souborem jednoho režiséra. A tak se v naší čtvrté inscenaci objevuje třetí režisér. Dramatizace a režie dvou povídek Oldřicha Daňka se ujal Josef Pšenicka.
Dramatizace je zajímavá tím, že autor původně napsal tyto příběhy jako dramatické texty. Potom je představil také v knižní podobě (Střípky o královnách), pro kterou je upravil do podoby povídek. A náš nový režisér je z této povídkové podoby znovu zdramatizoval, tentokrát přímo pro náš soubor. Postav bylo opravdu mnoho, kromě tří nováčků jsme tedy přizvali i kamarády z jiných divadel. Věřím, že se jim u nás líbí...
Na fotografie ze Střípků o královnách se můžete podívat zde.